De tijd van nu weegt zwaar op ons. Niets lijkt meer ‘normaal’ te zijn, velen zijn van slag en er heerst grote angst en verwarring.

De crisis waarin we nu zitten vraagt van ons om weerbaar en veerkrachtig te zijn, het zet ons aan tot het herontdekken van onze innerlijke kracht en deze stevig te verankeren. In alle onzekerheid over wat er om ons heen gebeurt of mogelijk nog staat te gebeuren zijn we er naar mijn inziens wel bij gebaat een zekere afstand ervan te kunnen nemen en houvast te vinden in onszelf. Door alle onzekerheden en de beperkingen van buitenaf keren we terug in ons huis, trekken we ons meer en meer terug in onszelf waar we mogelijk ook zicht krijgen op een innerlijk gevoel van leegte die diep in ons verscholen lag en waar we normaliter door al onze bezigheden aan voorbij zijn gegaan. Deze mogen we gaan aankijken en onderzoeken. Echter, bestaat er wel zoiets als absolute zekerheid? De enige zekerheid van leven is wanneer je bent geboren, dat je op een dag ook weer zult vertrekken. De uitdaging in deze tijd ligt in terugkeren bij jezelf en volledig te gaan staan in jouw licht.

Momenteel komt er vanuit het universum een enorme hoeveelheid licht naar de aarde toe om ons te ondersteunen bij één van de meest ingrijpende transformatie ooit, richting een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde in de zin van een heel andere werkelijkheid dan wij tot nu toe kennen. Dit sterke licht schijnt over alle donker heen voordat het zichtbaar mag worden met als gevolg dat alles naar het licht transformeren kan. Het kan en het mag lichter hier op aarde…

Dit voelen wij diep in onszelf en zien wij de gevolgen ervan terug in ons dagelijks leven. Ons lichaam kan hierdoor allerlei vage klachten en symptomen afgeven doordat het moeite heeft om de sterkte van het licht te ontvangen. Zoekterm: ascentie-symptomen. Ook om ons heen zien we het effect ervan, in de maatschappij en op het wereldtoneel. Wij als collectief maken een enorme shift door. Zoals ik het zie gaan we door een collectieve bewustzijnsverhoging die in eerste instantie binnen in onszelf plaatsvindt. Vanuit de 3e dimensie (hoofd/ego -bewustzijn) zijn we op weg naar de 5e dimensie (harts-bewustzijn). Dit gaat zeker niet zonder een slag of stoot, want het ego geeft zich niet zomaar gewonnen zonder een strijd. Toch is de uitwerking hiervan wel iets om je over te verheugen. 

Balans tussen de vrouwelijke en de mannelijke energie

Wij, zowel mannen als vrouwen, zijn door de tijd heen gewend geraakt aan conflict en strijden we tegen iedere confrontatie die we tegenkomen waardoor we vrijwel als vanzelf reageren en handelen vanuit de rationele, mannelijke energie (Yang) waardoor uiteindelijk een onbalans is ontstaan. We werken hard, zijn doelgericht, streven steeds naar meer en handelen voornamelijk vanuit ons verstand. Hier is niets mis mee, echter zijn we op ten duur wel uitgeput en uit balans geraakt. De innerlijke gevoelswereld en intuïtie deden niet meer mee en raakte uit beeld. De vrouwelijke energie (Yin) daarentegen is zacht, gevoelig en intuïtief, dit is een ontvankelijke energie en wacht eerder af tot een geschikt moment. Deze tegengestelde stromingen heeft niets te maken met het zijn van een man of vrouw, want energie is onzijdig. Ieder persoon, zowel man als vrouw is voorzien van deze beide stromingen. Yin en Yang.

Om deze overgang zo soepel mogelijk door te kunnen komen vraagt het van jou om een besluit te nemen en de innerlijke strijd op te geven, je daarna open te stellen voor de zachte, ontvankelijke vrouwelijke energie en deze te verwelkomen. Oftewel, te rade gaan bij je eigen innerlijke wijsheid en de intuïtie te vergroten.

Bij alles wat er op je afkomt; vertraag, sta even stil, voel en stel jezelf de vraag wat is nu in dit moment het beste voor mij? Als je het nog even niet weet, leg dan je handen op je hart, sluit je ogen, adem vervolgens even een aantal keer diep in en uit, vraag eventueel inwendig om hulp hierbij en laat het vervolgens ook weer los. Je zult zien dat wanneer je hierin ontspant, je precies op het juiste moment vanzelf de leiding ontvangt die je nodig hebt via plotselinge ingevingen of andere aanwijzingen zoals een pakkende zin die je leest of teksten uit een liedje. Oefen vervolgens, wanneer je wel weet, hierin moedig te blijven staan ongeacht hoe een ander het ziet. Geef jezelf toestemming te gaan kiezen voor dat wat goed is voor jou. Lang genoeg heeft het verstand de regie gehad, nu is het tijd voor overgave en innerlijke leiding vanuit het hart.

Omarm het vrouwelijke deel van jezelf, zodat je innerlijke man nu vanuit zachtheid de leiding in jouw leven nemen kan.              

Pas dan komen Yin en Yang samen, het vrouwelijke en het mannelijke, dan is er kracht vanuit zachtheid, een samenwerking tussen hoofd en hart, bewust en onbewust, de zon en de maan, links en rechts, zwart en wit. Dan is er innerlijke berusting en een diep gevoel van vertrouwen, zodat je de wereld in een heel ander daglicht kunt gaan zien en beleven….Gewoon jij, in perfecte balans.